Form Skupinski ali timski coaching

Ta oblika coachinga je namenjena različno velikim skupinam in timom. Usmerjena je na skupino ali tim kot celoto in vloge posameznikov v njiju. Vsaka skupina in tim sta unikatna, zato je program prilagojen.

Skupine in timi lahko ponujajo številne priložnosti za učenje ter osebno in profesionalno rast, lahko pa pomenijo tudi izziv, tako zaradi dinamike odnosov v njih in stopnje uspešnosti kot zaradi nenehnih sprememb, ki se vrstijo v razvoju skupine ali tima ter razvoj posameznikov v njiju.

Če želite več informacij ali če ste se odločili za coaching, izpolnite obrazec in se mi oglasite.