#bepowerfulandfree MLADI VODJE FlyHigh-ReachFar Program

  • FlyHigh – ReachFar je program za pospešek na poti do ciljev in uspeha
  • Fokus: učenje in uporaba orodij za preoblikovanje omejitev v potenciale, učinkovito doseganje ciljev, učinkovito upravljanje s časom, energijo, notranjimi stanji in zunanjimi vplivi
  • Namenjen je: posameznikom med 24-36 letom, ki želijo čim bolj učinkovito uporabiti svoje potenciale za večji osebni in poslovni napredek, ter uspešno spremembo v družbi
  • Format: 8-10 udeležencev, 10 tednov, teoretični okvir, set skupinskih kovčing srečanj, set 1-1 kovčing srečanji, projektno delo
  • Program se lahko prilagodi zahtevi naročnika