Delavnica ‘Spremeni sebe – Spremeni svet’ #bepowerfulandfree, 30. November 2018, Ljubljana

Naša notranja moč je lahko naše odlično orodje. Opolnomoči nas, da aktivno vodimo in smo vodje v svojem življenju. Skozi delavnico bomo ozavestili naše misli, prepričanja in vzorce mišljenja in delovanja, ter skozi skupek orodij okrepili svojo notranjo moč in jo uporabili za spremembo, ki jo želimo ustvariti v svojem življenju in v svetu na splošno.

More info / Apply at: tanjabogatajcoaching@gmail.com