NEW!! Masterclass #bepowerfulandfree – Open Enrollment / Odprta nova skupina — Starting January 28, 2019 (more info available soon)

V januarju začenjamo prvič z 8 tedenskim online programom Masterclass #bepowerfulandfree. Gre za nadgradnjo delavnic in Mastermind group programa, ki poleg skupinskega coachinga vključuje 3 ure 1/1 coaching-a s Tanjo.

In January we start for the first time with the 8 weeks online program Masterclass #bepowerfulandfree. It’s the upgrade of individual workshops and Mastermind group program, which contains, beside group coaching, also 3 hours of 1/1 coaching with Tanja.

Za več informacij kontaktiraj Tanjo
For general information contact Tanjo

Kmalu več informacij.
More information available soon.