Predavanje na temo Pametno (samo)vodenje dne 14.12.2018

Danes sem imela predavanje na temo Pametno (samo)vodenje za zaposlene v Lek d.d.. Hitre in kompleksne spremembe, s katerimi se soočamo danes tako organizacije kot posamezniki v družbi, nas postavljajo pred vedno nove in zahtevne izzive. Nove okoliščine zahtevajo razumevanje spreminjajočega se delovanja in sovplivanja različnih dejavnikov. Zahtevajo sodelovanje, aktivno soustvarjanje in razvijanje odnosov, ter stalno pridobivanje novih in nadgradnjo obstoječih veščin. Ni več dovolj, da smo ‘samo’ uspešni, temveč, da dolgoročno delujemo in ustvarjamo na trajnosten, uspešen in zadovoljujoč način. Vedno bolj postaja pomembno vprašanje, kako dosežemo določen uspeh in posamične cilje, ter kaj je naš zakaj pri tem. Pri tem si lahko pomagamo s pristopi in orodji samovodenja, ki nam omogočajo, da lahko bolj opolnomočeno in učinkovito delujemo v različnih okoliščinah in da smo pri svojem delu uspešni in zadovoljni.