#bepowerfulandfree VODJA *3 / 6 / 9 / 12 ali več mesecev*

 • Content framework

  nadgradnja in razvoj vodstvenih veščin, podpra pri soočanju z vodstvenimi izzivi, lažje sprejemanje boljših odločitev ter doseganje ciljev na uspešen in zadovoljujoč način

 • Time framework

  3 / 6 / 9 / 12 mesečni programi ali daljša sodelovanja

 • Type

  1-1 kovčing, lahko se kombinirana z Intenzivnim kovčingom, delavnico, svetovanjem in/ali treningom veščin

 • For clients in Slovenia

  online preko Zoom / Skype / WhatsApp, ali v živo

 • For international clients

  online preko Zoom / Skype / WhatsApp in v živo glede na izbran program