Delavnice in trening *izbrana tema / veščina*

Okvirne teme:

  • opolnomočenje
  • voditeljstvo in vodenje
  • učinek in vpliv
  • razvoj in uporaba potencialov, preoblikovanje omejitev
  • vizija, strategija, akcijski načrt, implementcija
  • vodstvene veščine
  • mehke veščine
  • komunikacija za voditelje in vodje, tim, napredek in uspeh
  • timsko delo in sodelovanje