GOVORNIŠTVO

Osrednje teme:

  • opolnomočenje
  • vodenje, voditeljstvo
  • potenciali in ovire na poti uspeha
  • moč posameznika, tima, skupnosti
  • mehke veščine
  • osebni in poslovni razvoj, mojstrstvo in učinek

Za vsakega naročnika oz. priložnost se pripravi predhodni sestanek in unikatni prispevek.