LIFT – LeadersImpactFastTrack Program

  • Content framework: LIFT je program, ki zagotavlja podporni sistem za vodje in vodenje z vidika opolnomočenja, učinkovitega vodenja in osebnega učinka
  • Program nudi odlično podporo:vodjem na različnih ravneh in področjih,novim vodjem, izkušenim vodjem, vodjem na prehodu,projektnim vodjem, mnenjskim vodjem, posameznikom, ki želijo s svojim zgledom narediti spremembo v družbi
  • Format:
    Paketi (online ali v živo); tedenski ali mesečni program; osnovni ali napredni paket